Το νηπιαγωγείο

Το νηπιαγωγείο του «Μαίρη Πόππινς» ακολουθεί το πρόγραμμα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και προετοιμάζει πλήρως τα παιδιά για τη επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα το δημοτικό.

 

Στόχος μας είναι φεύγοντας τα παιδιά από το νηπιαγωγείο και έχοντας ολοκληρώσει κοντά μας το κύκλο της 4 έτους προσχολικής εκπαίδευσης να είναι καθόλα προετοιμασμένα για τον επόμενο κύκλο που ανοίγεται μπροστά τους.

 

Στο νηπιαγωγείο χρησιμοποιώντας ένα πλήρες και σύγχρονο παιδαγωγικό υλικό σε συνδυασμό και με τη χρήση της τεχνολογίας, τα παιδιά κατακτούν μαθησιακές γνώσεις γραφής και προ ανάγνωσης, την έννοια του συλλαβισμού και των αριθμών μέσα από μαθηματικές πράξεις, αλλά και γνώσεις  σχετικές με την συμπεριφορά τους μέσα σε ένα μικρό κοινωνικό και  ανταγωνιστικό σύνολο.

Το νηπιαγωγείο Μαίρη Πόππινς
Το νηπιαγωγείο Μαίρη Πόππινς

Έχοντας λοιπόν αποκτήσει όλα τα απαραίτητα μαθησιακά εφόδια και παράλληλα δείχνοντας τους όχι τι να κάνουν αλλά το πώς να το κάνουν, είναι σε θέση να διαχειριστούν οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να τα επηρεάσει στην μετέπειτα μαθησιακή τους πορεία.

 

Οι κυριότεροι στόχοι όμως του νηπιαγωγείου μας είναι να κινητοποιούμε το  ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση και δημιουργία με έναν τρόπο ευχάριστο  για αυτά. Αυτό αφήνει στα παιδιά ένα αποτύπωμα γνώσης, που θα τους οπλίζει με σιγουριά, καθώς και ένα αποτύπωμα ευχάριστης ανάμνησης.

Για αυτό λοιπόν η μεγαλύτερη χαρά, συγκίνηση αλλά και ανταμοιβή για εμάς είναι όταν έρχονται τα παιδιά να μας δουν είτε είναι στο δημοτικό, είτε στο γυμνάσιο, είτε στο λύκειο είτε ακόμα και ως φοιτητές θέλοντας να ξανανταμώσουν και να μιλήσουν με την πρώτη τους δασκάλα. Την δασκάλα του νηπιαγωγείου.

 

Πολλά επίσης για εμάς σημαίνει όταν μεγάλοι πλέον, οι «μαθητές» μας σταδιοδρομημένοι με τις δικές τους οικογένειες, έρχονται ξανά στο Μαίρη
Πόππινς να μας εμπιστευτούν τα δικά τους παιδιά ως «Γονείς» αυτή την φορά.

 

Προσφοράς που πηγάζει από αυτό που παίρνουμε από τα ίδια τα παιδιά. Κάθε χρόνο όταν τα παιδιά φεύγουν για να πάνε στην πρώτη δημοτικού αναρωτιόμαστε αν τελικά τους δώσαμε περισσότερα από όσα πήραμε από αυτά.

Το νηπιαγωγείο Μαίρη Πόππινς
Το νηπιαγωγείο Μαίρη Πόππινς

Αυτό το ερώτημα είναι που έχει δημιουργήσει τόσα χρόνια αυτή την σχέση μεταξύ μας και μας οδηγεί στο να παρακολουθούμε τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες τους και να εμπλουτίζουμε τα προγράμματα μας με σύγχρονο παιδαγωγικό υλικό. Έτσι συνεχίζουμε να εξελίσσουμε αυτή την σχέση.

 

Μια σχέση αμφίδρομης προσφοράς που τόσα χρόνια έχει μόνο κερδισμένους………….